Om Via Regia


Via Regia er en genre litteratur vi kan kalle objektiv mytisk-personlig. Boken er delt i to. Den første delen er en teoretisk tilnærming til drøm hvor Westvik diskuterer «hva er drøm?» og «hvordan drømmer vi?» ut fra et psykologisk, nevrologisk og filosofisk perspektiv. I del to har hun en personlig vinkling, hvor hun deler sine egne autentiske dag- og natt-boksnedtegnelser fra årene 1987 og 1997.

«Å dele mine nakne og rå tekster fra nattens drømmer og hverdagens emosjoner er mitt bidrag til større transparens og ærlighet rundt allmennmenneskelige erfaringer», sier Westvik, og håper at hennes tekster blir forstått som en illustrasjon på at det er en forbindelse mellom natt og dag og at drøm må forstås i kontekst. Med Via Regia ønsker Westvik å engasjere dagens mennesker og samfunn til å ta drømmer mer på alvor.