Kurs og foredrag

Hva er drøm, hvordan drømmer vi og hvordan arbeide med drømmer?
Dette er noen av spørsmålene Rita Westvik drøfter i sin bok Via Regia.
Westvik holder foredrag, kåserier og workshops relatert til drøm og bevissthet.

Drøm kan være en viktig vei til læring, nyskaping, utvikling og fremsyn. Å ha kontakt med dypere lag av bevisstheten bidrar til økt sosial og relasjonell kompetanse.
Drømmer er følelsesladde fortellinger i forkledning og kan hjelpe oss til å bevisstgjøre det ubevisste, sier Westvik.

SHIFTS HAPPEN er Westvik’s motto for tiden og det er hennes bestemte oppfatning at aktivt arbeid med drømmer og det ubevisste hjelper oss å navigere mer effektivt og smidig i en verden i rask endring og utvikling.

Rita Westvik tar generelt oppdrag innen innovasjon, foresight og formidling i
eget firma. Hun har bred erfaring fra medier, politikk og forskning & utvikling.
Hun tok BIs masterprogram «Scenarios, foresight and strategy» i 2008 og har vært brukt som foresightekspert av BI i en årrekke.

Med utgangspunkt i mange års studier og arbeid med drøm, egne erfaringer og refleksjoner inviterer Rita Westvik til å arbeide aktivt med drøm både i skole, arbeid og fritid; individuelt, i grupper, på kurs eller på seminarer.

Ta kontakt!