Takk

Det har tatt mange år å gjøre “ferdig” denne teksten, som i prinsippet aldri blir ferdig.
• Takk til NFFO for stipendet i 2006 til å begynne på manuset som den gang het ”Dronningveien, følelsesladde fortellinger i forkledning”. Takk også for reisestipendet, som jeg brukte til å besøke og snakke med utvalgte personer i Vest-Afrika om deres forhold til drøm.
• Tusen takk til studentene May Andersen, Drøfn Grimsdottir, Vetle Løvgaard og Kenneth Fossen for fantastisk innsats med design og flash/videoproduksjon til digital versjon av drømmeprosjektet og til nettarkitektene i Nimble v/Annike Høysæter Asserson og Håvard Fjær for etablering og opplæring i bruk av dette nettstedet viaregia.no.
• Takk til professor Knut Aukrust, UiO, sosialantropolog Erling Hoff Leirvik, den gang SINTEF og sjefredaktør Harald Engelstad, Aschehoug, som ga oppmuntring til prosjektet i startfasen.
• Takk til alle dere, ca. 20 personer, som har tatt dere tid til å lese og melde tilbake. Det har vært mest nyttige, tankevekkende, vakre og konstruktive tilbakemeldinger (se under “Leseruttalelser”). Noen har advart meg mot å blottstille intimsfæren. En nær livslang mentor rådet meg til ikke å utgi tekstene. Jeg har lyttet til dere alle!
• Den største takken går til mine nærmeste; kjærester, tette venner og familie, som har levd med mine drømmer i hverdag og fest. Den mest dypfølte takken gir jeg min elskede datter Rebekka, som har levd så tett på mitt natteliv i så mange år.