Om Rita Westvik


Rita Westvik har praktisert brainblogging i 30 år og har samlet nedtegnelser i mer enn 100 håndskrevne dag- og natt-bøker i tillegg til et stort omfang digitale tekster. Hun fikk et stipend fra NFFO (Norsk Faglitterær Forfatterforening) i 2005 for å skrive en bok om drøm med tittelen Dronningveien, følelsesladde fortellinger i forkledning. Manuset er nå ferdig og tittelen er Via Regia – en hinsides beretning.

Til daglig arbeider Westvik med innovasjon, foresight, møteledelse og formidling i eget selskap, FUTURAMA.
Hun har erfaring fra medier (NRK, TV3), politikk (politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet og i UD-handel i Gro Harlem Brundtlands regjering) og forskning & utvikling (senior rådgiver i SINTEF Teknologi og samfunn i 10 år). Hun er utdannet sosionom og tok BIs masterprogram «Scenarios, foresight and strategy» i 2008. Westvik har publisert en rekke audio- og videoprogrammer og artikler.

Interessefelt

Fremtid, scenarieprosesser, digitale fortellerteknikker, kjønnsforskning, kulturformidling, næringsutvikling i kunnskapssamfunnet, ledelse i lærende organisasjoner, helhetlige kommunikasjonsstrategier, innovasjon; særlig bærekraftig mat- og energiproduksjon, maling, musikk og drømforskning.