Archive for oktober, 2012

Kronikk Aftenposten

Ta drømmer alvorlig

DET UBEVISSTE. Drømmer kan forandre verden. Det er de dypere, mer ubevisste, emosjonelt ladde sidene av vårt sinn som styrer vår adferd.

Kronikk: Rita Westvik
Publisert: 13.aug. 2010 23:39 Oppdatert: 13.aug. 2010 23:43

Emosjonsforståelse. Vi mennesker navigerer ikke i verden bare ut fra rasjonelle innsikter. For å finne ut hva som styrer vår individuelle og kollektive adferd i praksis, er emosjonsforståelse et felt som må finne sin plass i flere fagdisipliner. Om vi skal forstå våre egne sinn, kommer vi ikke utenom drømmene.

«This world is not real», sier karakteren Dominic Cobb, spilt av Leonardo DiCaprio, i Christopher Nolans fiction/actionfilm Inception. Hva er virkelighet? Fins det flere virkeligheter? Kan vi, som karakteren Mal hevder, velge mellom flere virkeligheter? Inception bygger på et snedig plot hvor kontrollen over menneskenes sinn er avgjørende. Inception handler om å plante ideer i andres hode, innplanting av et emosjonelt ladet budskap, i denne sammenhengen for å oppnå forretningsmessig gevinst. Er det tenkelig at fokusert arbeid med drømmer kan gi bedre resultater og prestasjoner på en rekke av livets områder?

Drømmeforskning

Den tverrvitenskapelige drømmeforskningen er i ferd med å endre våre oppfatninger av drømmer. Økonomer og sosiologer som før har vektlagt perspektiver om rasjonelle aktører avholder nå konferanser om betydningen av emosjonell og relasjonell «kapital».

At menneskesinnet forkler, forskyver og fortrenger viktig kunnskap om oss selv er i filmen beskrevet som hemmelig informasjon i en banksafe i underbevisstheten, et slags minnefengsel som låser sterke minner inne og som det trengs en kode for å åpne, akkurat som i det virkelige drømmelivet.

Drømmer er følelsesladde fortellinger i forkledning; en livsviktig, sunn og biologisk nødvendig aktivitet som vår fornuftsbaserte kultur i stor grad neglisjerer. Drøm, hukommelse og læring er nært forbundet. Drøm har stor betydning for mental helse og velvære. Menneskene ville ikke eksistere uten mareritt.

Drømmer kan forandre verden. En idé kan både definere, inspirere og ødelegge mennesker. En liten tanke kan endre mye. Om man jobber i organisasjoner, kan det å «injisere» en idé ha langt større effekt enn å vedta en strategisk plan eller en handlingsplan. Det er de dypere, mer ubevisste, emosjonelt ladde sidene av vårt sinn som styrer vår adferd. Om en profet, en politiker eller en PST-sjef sprer en idé som vinner gjenklang, kan det få skjebnesvangre følger for mange. Om en ung gutt ser sin egen velskapte kropp som feil, er det sannhet for ham. Både på det politiske og det personlige planet er det en fysisk realitet og en mental realitet.

I geopolitikken er det både reelle trusler ut fra et rasjonelt perspektiv og mentalt konstruerte fiender hvor emosjonene er avgjørende i meningsdannelsen.

Naturlover oppheves

Lineær tid er ikke gyldig i drømte virkeligheter. Naturlover oppheves, vi kan flyte fritt i rommet, fly i luften, designe byer og snu dem opp ned etc. Det er et faktum at tid- og romdimensjoner vi kjenner fra virkeligheten oppheves i drømte virkeligheter.

«Du tror ikke lenger på én virkelighet, så velg én, velg meg», sier Mal i filmen. Hva er realitetsbrist? Hvilken sannhet skal vi tro på? I virkeligheten er virkeligheten kompleks, sannheten polyfon og all erfaring subjektivt opplevd og fortolket. Den og de som kontrollerer menneskenes sinn kontrollerer våre liv, vår historieforståelse og vår fremtid. Derfor er det avgjørende at både religiøse ledere, politikere, næringslivsledere og vi alle øver oss i å skjønne at emosjonelt styrte mentale kart er noe vi må dele åpent og ta mer hensyn til.

Bevissthetsøkonomi

Det er vår tids offentlige mote å etterlyse «kunnskapsgrunnlaget» for enhver beslutning. Men problemet med fakta er fortsatt at det er for mange av dem. Evnen til å syntetisere, fortolke, navigere og handle – i virkeligheten – er avgjørende kompetanse, som det haster å utvikle. Vi er på vei fra en kunnskapsøkonomi til en bevissthetsøkonomi, hvor den såkalt rasjonelle, lineære og faktabaserte kunnskapen ikke er tilstrekkelig for overlevelse.

Religionen tvinger seg inn i arbeid og offentlighet, naturen snakker høylytt til oss i ordelag vi ikke lenger kan overse og teknologiene tvinges til å spille mer på lag med biologisk design. Det fins ikke én objektiv vitenskapelig sannhet når det kommer til menneskenes psyke og kultur. Vi må i større grad innse at vi påvirkes av krefter som både er dypere og høyere enn de vi våger å erkjenne, men som styrer oss enten vi vet det eller vil det, både i politikk, arbeid og privatliv.

Gratis inngang

Drømmene gir oss en gratis inngang til denne typen bevissthet og erkjennelse. Naturen sløser ikke med kreftene når det står om livet. Å drømme er naturlig og livsviktig. Drømmevirkeligheten utgjør våre parallelle liv hvor vi trener oss og forbereder oss på det virkelige livet. Noen drømmer ler vi av, noen tar vi den fulle og hele konsekvensen av, noen ignorerer vi og atter andre bruker vi som refleksjonsredskap. Å neglisjere drømmene er som å oppgi halve livet.

Drømmevirkeligheten utgjør våre parallelle liv hvor vi trener oss og forbereder oss på det virkelige livet

Kampen om menneskenes sinn, slik den også er iscenesatt i Inception, er vår tids avgjørende slagmark. Både religiøse, kommersielle og politiske krefter vil intensivere denne kampen, som vil kreve stadig mer kunnskap om hvordan våre mentale konstruksjoner bygges og endres og styres.

I en av scenene i filmen tar Nolan oss med inn i en sal hvor mennesker ligger for å dele drøm på dagtid. De kommer ikke dit for å drømme, men for å våkne, sier de. Deres drøm er blitt deres realitet.

Kollektiv ubevissthet

Drømmene oppstår i en livssammenheng. Personlige drømmer er på ett vis også våre felles drømmer, og mye tyder på at det eksisterer kollektive ubevisste felt og at lucid dreaming ikke er uvanlig (drømmeren vet at hun drømmer og kan oppleve en drøm i drømmen).

I industrisamfunnet kunne man neglisjere menneskenes følelser og drømmer og likevel få gode produksjonsresultater. Kunnskapsarbeid foregår sjelden i vakuum og ingen sosiale relasjoner er tomme for emosjoner. Drøm gir oss kraftfulle redskap til å kaste lys over de mørke sidene av sinnet; emosjonene, de instinktive impulsene som beveger oss til å gjøre ting i mørket; dvs. uten at vi engang vet at vi gjør det vi gjør eller hvorfor.

Større innsikt

Alle drømmer. Kvinner og menn drømmer forskjellig. Store spørsmål rundt forholdet mellom biologi, kultur og kjønn er i søkelyset for tiden, og studier av drøm kan bidra til større innsikt i mosaikken som former det store bildet.

I studiet av vår emosjonelle, mentale og spirituelle dynamikk kommer vi ikke unna det ubevisste og drømmene. Vi mennesker har møtt vår hovedutfordring; den er oss selv.
Som det heter i filmen: Nedover er eneste vei fremover.